Ikas, euskal pedagogia zerbitzua - Lexikoak

Historia, geografia eta herritar heziketa (6-3)

Hitz bat bilatu

edo hizki bat aukeratu


EuskarazFrantsesezNonSaila
perspektiba perspective(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
herrialde garatupays développé270. or.Geografia 3.a
geriza sozial ik. babes sozialHistoria Geografia (6-5)
jaurgo seigneurie(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
etxola auzobidonville184. or.Historia 3.a
borobilerdi hémisphère (hemisfera)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bakearen mantentzeko interbentzio opération maintien de la paix(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
pezoin ik. ezpondaHistoria Geografia (6-5)
planifikatu planifier(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
egoitza- résidentiel (adj.)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
egokitu adapter (s') (moldatu; girotu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
errendatze capitulation (makurtze; kapitulazio)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ez lerrokatuak non alignés(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
xehatze saccage (funditze; suntsitze)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiribildu ville (bourg) (burgu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
fresko fresque(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
esterminazio eremu; esterminazio esparru camp d’extermination(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
esklabu esclave(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
hirigune (izond.) urbain (espace)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
deskolektibizatu décollectiviser(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
girotu ik. egokituHistoria Geografia (6-5)
euripeko laborantza agriculture sous pluie(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
polo erakartzaile pôle d’attraction(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
mozkin ik. ekoizpenHistoria Geografia (6-5)
xehetasundétail93. or.Historia 4.a
agro-business ik. laborantza aferakHistoria Geografia (6-5)
ozeano océan(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lurralde elkargo collectivité territoriales(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
lurbeso isthme (istmo)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
hedakunde; hedapen; hedakuntza expansion(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laket portu port de plaisance (atsegin portu)(G6-Tur.)Historia Geografia (6-5)
gostaiak gostacoûte que coûte40. or.Historia 3.a
diktat diktat(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
greko-mazedoniar gréco-macédonien(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
era façon (molde)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
FEDER ik. EGEFHistoria Geografia (6-5)
Menditar Montagnard(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
jaiotze tasa ik. sortze tasaHistoria Geografia (6-5)
landa habitat; landa bizitegi habitat rural (baserri habitat)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
koalizio coalition(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
gizarte société(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laboratu ik. landuHistoria Geografia (6-5)
zaldun chevalier(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
munduko banku banque mondiale(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
aldartedisposition (manière d&apos,être)82. or.Historia 3.a
erdigune zone centrale(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bazkaleku pacage (pâturage) (alhaleku; alhagia)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
erkidego autonomo communauté autonome(G4-Esp.)Historia Geografia (6-5)
ustel; usteldu corrompu(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
konstituzio constitution(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
higadura érosion(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
deserriratze ik. erbesteratzeHistoria Geografia (6-5)
fanatiko fanatique(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
sakrifikatu ik. eskainiHistoria Geografia (6-5)
laborantza ureztatu agriculture irriguée(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
eremu berri fronte front pionnier (luberri fronte; aitzindarien fronte)(G5-Bra. ; G4-Er.)Historia Geografia (6-5)
Ozeano Atlantikoa Océan Atlantique(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zein gehiagoka ik. lehiakidetzaHistoria Geografia (6-5)
antisorgailu contraceptif(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bagant manouvrier (laborantza mutil)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
atzerriratze ik. erbesteratzeHistoria Geografia (6-5)
itsasbazter arkaiztsu; itsasbazter harrokatsu côte rocheuse(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
drakkar drakkar(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
polo ik. lurburuHistoria Geografia (6-5)
Zesar César(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
arkupe déambulatoire(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
mailegu emprunt(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gene terapiathérapie génique28. or.Historia 3.a
agro-alimentario; agro-janari agroalimentaire(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
aglomerazio ik. hiriguneHistoria Geografia (6-5)
populazioaren hazkunde croissance de la population(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
aldebiko batzorde; aldebiko batzorde kopurukide commission mixte-paritaire(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
bizimodu; bizimolde mode de vie(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
biltegi entrepôt(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
guraso bakarreko familia famille monoparentale(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
zoperna ik. uholdeHistoria Geografia (6-5)
monarkia parlamentario monarchie parlementaire(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
hiriko gerlaguerre urbaine76. or.Historia 3.a
E.B. ik. Europako BatasunaHistoria Geografia (6-5)
aztarna vestige (herresto; herexa)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
oihal tissage (conséquence) (ehun)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
tasa taux(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
GGI IDH (IDH)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
erdiko zutabe trumeau(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
kuneiforme cunéiforme (adj.)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
adituen ihes ik. brain drainHistoria Geografia (6-5)
kofesatu ik. aitortuHistoria Geografia (6-5)
Estatu Etat(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
lantegi nazionalak ateliers nationaux(H4-19)Historia Geografia (6-5)
itzulikatze rotation (de la Terre) (errotazio)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
aldezkarichampion78. or.Historia 3.a
Izu handia Grande Terreur(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
baserri ferme(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
kolektibizazio collectivisation(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
egonkortasun; egoiliartasun sédentarisme(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
alhagia alpages (bortuko alhagia)(G6-Z-Lab.)Historia Geografia (6-5)
soumis70. or.Historia 3.a
erroitz ravin (amildegi; erreka/arroila (hertsia))(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
makatumeurtrir50. or.Historia 3.a
politika sortze-mugatzaile politique antinataliste (sortzeen kontrako politika)(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
Kasazio GorteCour de cassation 142. or.Historia 4.a
landaleku plantation (lieu) (...di)(G6-Lab. ; G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
translazio révolution (de la Terre) (inguratze)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lehen baratzekari ik. baratzekari goiztiarHistoria Geografia (6-5)
ebazpenrésolution133 or.Historia 3.a
metropolis métropole (une)(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hitzarmen kolektiboak conventions collectives(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
Museo Musée (le)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
parabola allégorie(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
moltsa ik. burtsaHistoria Geografia (6-5)
Saharaz hegoaldeko AfrikaAfrique subsaharienne29. or.Historia 3.a
norgehiagoka ik. lehiakidetzaHistoria Geografia (6-5)
alfabetizazio tasa alphabétisation (taux d')(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
Ilustrazio Lumières (Argiak)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
gerruntzetaille43. or.Historia 4.a
trobadore troubadour(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
gorte nagusi haute-cour (auzitegi nagusi)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
berezko ondare ik. ondare naturalHistoria Geografia (6-5)
haur heriotza mortalité infantile(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
emigrazio harat-hunatak; emigrazio fluxu flux migratoire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
banaketa répartition(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
eremu ik. lurraldeHistoria Geografia (6-5)
iguzki begi; iguzki belar adret (eki begi)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
CAEM CAEM (Comecom)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
pobretasun ik. eskasiaHistoria Geografia (6-5)
kultura aniztasun ik. multikulturaltasunHistoria Geografia (6-5)
gladiadore; gladiatore gladiateur(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
sasitar maquisard (erresistente)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
zeramika céramique (produit)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
garraio-intermodal (burdinbide eta errepide) ferroutage(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bataila bataille (guduka)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
IHD-IHL DOM-TOM (DOM-TOM)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
zamari bête de somme(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
kardailufléau35. or.Historia 4.a
prozesione procession (cortège)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
detxemadîme50. or.Historia 4.a
erresuma royaume (territoire)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mugarri ik. zedarriHistoria Geografia (6-5)
paratuposer70. orHistoria 4.a
luberri fronte ik. eremu berri fronteHistoria Geografia (6-5)
gorotza ik. ongarriHistoria Geografia (6-5)
askazi ik. leinuHistoria Geografia (6-5)
faxismo fascisme(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
leinukide clan (membre du) (klankide)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ureztatu; urtatu irriguer(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gune ik. erdiguneHistoria Geografia (6-5)
matxinomarteau-pilon116. or.Historia 4.a
manufaktura manufacture(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
jihad djihad(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
komertzio soberakin excédent commercial (merkatal balantzaren gainerako)(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
xehatu saccager (funditu; suntsitu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jatorri jainkotiarreko monarkia monarchie de droit divin(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
desmaila dénivellation (mailarte; mailarteko)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
judutegi ik. GhettoHistoria Geografia (6-5)
jendetasunezko usaiakconvenances122. or.Historia 4.a
eskasia pauvreté (pobretasun; pobrezia)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
oued oued(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
dohatudoté(e)167. or.Historia 3.a
gibelapen récession(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eraldaketa ik. itxuraldaketaHistoria Geografia (6-5)
begiztatu ik. ezagutuHistoria Geografia (6-5)
lau plat (adj.) (ordoki; zabal)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
garapenerako laguntza publiko aide publique au développement(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
ardatz kronologiko frise chronologique (denbora xerrenda)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
missi dominici missi dominici(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
antisorkuntza contraception(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
komertzio defizit déficit commercial (merkatal defizit)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
alisio alizé(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hobi sépulture (hilobi)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
taiga (oihan boreala) taïga (forêt boréale)(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
korintiar ordena corinthien (ordre)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
ur hegi ik. ibaiertzHistoria Geografia (6-5)
Giza Eskubideen LigaLigue des droits de l&apos,homme142. or.Historia 4.a
egoitza demeure (bizitegi)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
aginte ik. botereHistoria Geografia (6-5)
burdinsarezko jantzi cotte de maille(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
sektore publiko secteur public(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
hemisfera ik. borobilerdiHistoria Geografia (6-5)
Sun belt Sun belt(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kolonizazio colonisation(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
proletalgoaren diktadura dictature du prolétariat(H4-19)Historia Geografia (6-5)
koadro cadre (travailleur d’entreprise)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
langile auzoaldecité ouvrière112. or.Historia 4.a
produktu manufakturatu bien manufacturé (eskuzko)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
kontsumo ondasun bien de consommation(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
larre lande(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
lidergo leadership (burugo)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jarri fixer son domicile; s'établir (finkatu; kokatu)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
eragingune centre d'influence(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kexu-kaier ik. eskari-liburuHistoria Geografia (6-5)
hiri baserriratze; hiri landetaratze exurbanisation; rurbanisation(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
garapen développement(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
armistizio armistice(H4-19)Historia Geografia (6-5)
filial ik. eskumenpeko (enpresa)Historia Geografia (6-5)
eskaini sacrifier (sakrifikatu)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
latitude latitude(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gurtuincliner47. or.Historia 3.a
zehaztasunexactitude93. or.Historia 4.a
kontenedore ik. ontziHistoria Geografia (6-5)
zibilizaziogune civilisation (centre de)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
burdin-galda eta altzairu fonte et acier(H4-19)Historia Geografia (6-5)
konta-hariscénario137. or.Historia 3.a
Guardia Nazionaleko Batzorde ZentralaComité central de la Garde nationale151. or.Historia 4.a
amerikar bizimolde american way of life(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
bidazubi viaduc(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
oroitzarrecommémoration41. or.Historia 3.a
irazifiltrer18. or.Historia 3.a
esportatu exporter(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
txirrikapoulie116. or.Historia 4.a
DOM-TOM ik. IHD-IHLHistoria Geografia (6-5)
ate ik. jelkigiaHistoria Geografia (6-5)
Gerla Medikoak Guerres Médiques(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
erromatar probintzia province romaine(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
dekretu décret(HG3-45- ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
klima kontinentala climat continental(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
meneko sujet(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
lan talde ik. komisioHistoria Geografia (6-5)
arrazakeria racisme(HG-Oro. ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Errekonkista Reconquista(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
gurutzefikacrucifix145. or.Historia 4.a
arrantzüka pêche(H6-Z-Lab.)Historia Geografia (6-5)
blokeo; blocus blocus(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
Estatu zibil Etat civil(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
gudulari; gudari ik. soldaduHistoria Geografia (6-5)
paganotasun paganisme (culte)(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
industria arin industrie légère(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
izkribu écrit (document)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ekoizkortasun ik. produktibitateHistoria Geografia (6-5)
arte paleokristau; arte paleogiristino paléochrétien (art)(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
turismoaren bilan; turismoaren balantza balance touristique(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
industria industrie(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
petrolioaren krisi choc pétrolier(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
hiri-erdi centre-ville (erdi-gune)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Historia Histoire ()(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
land land(G4-Ale.)Historia Geografia (6-5)
azalera superficie(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ekoizkin produit (mozkin; produktu)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ureztapen laborantza; ureztatze laborantza agriculture d'irrigation (urtatze laborantza)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
adoba brique (adobe)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
aitortu confesser (se) (kofesatu)(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
kanpaina ik. landaHistoria Geografia (6-5)
soro ik. pentzeHistoria Geografia (6-5)
sastakaipoignard79. or.Historia 3.a
analfabeto analphabète(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
infanteria infanterie (oinezkoak)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
merkatalgune; merkataldegi comptoir(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
astralabio astrolabe(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
lau haizeak; lau norabideak points cardinaux(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gailur sommet (tontor)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
dogo doge(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
Gorte hausle Cour de Cassation (HH4)Historia Geografia (6-5)
jaidurapenchant43. or.Historia 4.a
elikapen menpekotasun dépendance alimentaire(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
villa villa(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
ekonomi-krisialdi ik. depresioHistoria Geografia (6-5)
inperio empire(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
garbiketa épuration (depurazio)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
rabbi rabbin(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
otte; ottar sauterelle (larrapote)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
kokatu ik. ezagutuHistoria Geografia (6-5)
ezaugarri caractéristique (nom)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
atonketa armement (marine)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jendeztatu peuplé(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
gordekakoclandestin160. or.Historia 3.a
komertzio zergak aides (laguntzak)(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
hoplita hoplite(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
penintsula ttipi presqu'île(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
atzerriratu exilé(e) (erbesteratu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hilobi caveau (hobi)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
tundra toundra(G4-Er.)Historia Geografia (6-5)
itun charte (karta)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
etxekotu domestiquer (hezi)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
abelazkuntza; abelzaintza élevage(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
komunikazio sare réseau de communication(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
tontor ik. gailurHistoria Geografia (6-5)
Polis cité (Grezia)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
periferia périphérie(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
herri gibelatuak; herri gibelatuenak pays les moins avancés(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
irun filer(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
barnealde arrière pays(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
etiketa étiquetteHistoria Geografia (6-5)
etxaldeen bilgune; etxaldeen biltze concentration d’exploitations(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
balore; balio valeur (printzipio)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ekoizpen ik. -gintzaHistoria Geografia (6-5)
ikatz hondar muino terril(H4-19)Historia Geografia (6-5)
kristau mundu; kristauak chrétienté (giristinoak)(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
ekoitzi; ekoiztu produire(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
etxekotze domestication (hezte)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
bilduma bilan (bilana)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Judas Judas(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
kultura culture(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
giro ik. ingurumenHistoria Geografia (6-5)
gibeleko eremuzone de repli139. or.Historia 3.a
zaragoilagabesans-culottes66. or.Historia 4.a
herri village(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
domai ordain ik. kalte ordainHistoria Geografia (6-5)
errotazio ik. itzulikatzeHistoria Geografia (6-5)
Far West-eko muga frontière (États-Unis)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
indigena indigène (bertako)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
birmoldaketa ik. erreformaHistoria Geografia (6-5)
basailu vassal(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
NAFTA ik. ALENAHistoria Geografia (6-5)
errege-makil ik. zetroHistoria Geografia (6-5)
kai quai(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
III. Internazionala Internationale (IIIe)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
geriza eskubide droit d’asile (babes eskubide)(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
iparrorratz boussole(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
moldatu ik. egokituHistoria Geografia (6-5)
ihizaldi chasse (partie de)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
soldatapekosalarié90. orHistoria 4.a
merkatal balantzaren gainerako ik. Komertzio soberakinHistoria Geografia (6-5)
Herrien ganbara ik. Udalen ganbaraHistoria Geografia (6-5)
trobadore trouvère(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
langileen liburuxka; langileen agiri livret ouvrier(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
idazki; idazpen inscription (idazpen)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Biblia Bible(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
borroka combat(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
guduka ik. batailaHistoria Geografia (6-5)
demokrazia démocratie(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
botereen bereizketa séparation de pouvoirs(H4-17/18 ; H4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
azpigaratu sous-développé(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
eskumiku excommunication(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
kasta caste(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
azpi-ekonomia économie souterraine(G4-Ita.)Historia Geografia (6-5)
Ioniako ordena ionique (ordre)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
hare muno dune(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
tirabiratension186. or.Historia 4.a
ur-jauzi cascade(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
ekiztapen ik. eguzkiztapenHistoria Geografia (6-5)
NATO ik. OTANHistoria Geografia (6-5)
tolerantzia tolérance (jasankortasun)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oihalgintza tissage (action) (ehungintza)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
funditu ik. xehatuHistoria Geografia (6-5)
Kartagotar carthaginois(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
konkistador conquistador(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
urbide aqueduc(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
antzeak eta lanbideakarts et métiers26. or.Historia 4.a
urjunta confluent (ibai elkargune)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
hiritar citadin(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
greziar grec (nom)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
etxeko aurrezki épargne de ménage(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
ordenakako bozka sistemavote par ordre64. or.Historia 4.a
Exodoa Exode (Irteera)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
mestizo métis(G5-Am.)Historia Geografia (6-5)
erromatar romain(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
makis maquis (végétation)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
erreka/arroila hertsia ik. erroitzHistoria Geografia (6-5)
hobari sozialak ik. abantaila sozialakHistoria Geografia (6-5)
lur zerga cens (zentsu)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
ondare kultural patrimoine culturel (kultur ondare)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bereizkuntza discrimination(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
totalitario totalitaire(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
bereizi; bereiztu différencier (ezberdindu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiritar ik. hirikoHistoria Geografia (6-5)
agor aride (lehor)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
lur idorreko laborantza culture dite de secano(G4-Esp.)Historia Geografia (6-5)
jesuita jésuite(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
iztazainjarret41. or.Historia 4.a
Gorte Cour(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
OTAN OTAN (NATO)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
meteka métèque(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
megalopolis mégalopole(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laborari agricole (adj.)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
berezko landaretza végétation naturelle(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
lorio cour (du temple) (patio)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
negozio burgesiabourgeoisie d&apos,affaire122. or.Historia 4.a
haran ik. ibarHistoria Geografia (6-5)
ur-jauzi cataracte(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
itsasondo; itsas hondo fond marin(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harki harki(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
jarraikitzaile ik. fededunHistoria Geografia (6-5)
lehiakidetza rivalité (compétition) (norgehiagoka; zein gehiagoka)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ekonomia économie(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
enpresa entreprise(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
nekazari ik. laborariHistoria Geografia (6-5)
kristautu christianiser(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
prezipitazioak ik. ur-jausiHistoria Geografia (6-5)
Izualdi; Izu Terreur(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
erdi-gune ik. hiri-erdiHistoria Geografia (6-5)
animismo animisme(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
Armada handia Grande armée(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
muga horizon (perspective)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
leinu lignage (sang) (askazi)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
hazkunde natural accroissement naturel (berezko hazkunde)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hartze réquisition(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ipuin ik. leiendaHistoria Geografia (6-5)
zorroztasunrigueur180. or.Historia 3.a
lantegi atelier (industrie) (ola; ...egi)Historia Geografia (6-5)
jendeztatze peuplement (action) (populkatze)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
baratzekari goiztiar primeurs (lehen baratzekari)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erreformatuak réformés(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
laborantza ekonomia économie agricole(H6-Z-Lab.)Historia Geografia (6-5)
funditze ik. xehatzeHistoria Geografia (6-5)
alfabeto ziriliko alphabet cyrillique(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
ediktu édit(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
garbiketaépuration135. orHistoria 3.a
Grezia klasiko Grèce classique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
hiritartze ik. urbanizazioHistoria Geografia (6-5)
emaitza ik. ekoizpenHistoria Geografia (6-5)
eskumenpeko (enpresa) filiale (filial)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
kondestable connétable(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
imigratu immigrer(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
insula insula(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
lepo col (mendate)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
ihizketa; ihizteka chasse(H6-Z-Lab.)Historia Geografia (6-5)
eguzkiztapen ensoleillement(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
fronte popular front populaire(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
konfederazio confédération(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
karabana caravane(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
iraultza berde révolution verte(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
klienta client (bezero)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harremanak échanges (relations)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sortzeen kontrako politika ik. politika sortze-mugatzaileHistoria Geografia (6-5)
Asia Txikia Asie Mineure(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
haur hilkortasun mortalité infantile (démographie)(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
hil-aska sarcophage (sarkofago)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
sasoinak ik. urtaroakHistoria Geografia (6-5)
Zollverein Zollverein(H4-19)Historia Geografia (6-5)
salbuespen egoera état d’exception(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
labar falaise (itsas-ezponda)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
gutun zigilatulettres de cachet50. or.Historia 4.a
laborantza mutil ik. bagantHistoria Geografia (6-5)
lurperatze inhumation (ehorzte)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ongarri engrais (naturel) (gorotza)(G6-Z-Lab.)Historia Geografia (6-5)
laborantza aferak agro-business (agro-business)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
instituzio institution (erakunde)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
klandestino clandestin(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
HIB NPI (NPI)(HG3-45- ; G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
konkistatu conquérir (jabetu)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
finkatu ik. berrezarriHistoria Geografia (6-5)
basamortu ik. mortuHistoria Geografia (6-5)
estaia ik. solairuHistoria Geografia (6-5)
leinu ik. etniaHistoria Geografia (6-5)
antisorgailu moyen de contraception(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
taiga taïga(G4-Er.)Historia Geografia (6-5)
goulag goulag(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ontzi conteneur (kontenedore)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
gudu ik. gerlaHistoria Geografia (6-5)
matxino mutin (oldartu)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
kultu ik. gurtzaHistoria Geografia (6-5)
ontze bonification (assainissement de la terre)(G4-Ita.)Historia Geografia (6-5)
genegène28. or.Historia 3.a
bidesaripéage50. or.Historia 4.a
estatu guziz-ahaltsu superpuissance(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
hiringuru bazter espace péri-urbain(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
baztertezin ik. zatiezinHistoria Geografia (6-5)
habitat lakaindua ik. bizitegi lakainduaHistoria Geografia (6-5)
IzialduraTerreur66. or.Historia 4.a
inperialismo impérialisme(H4-19)Historia Geografia (6-5)
libre truke itun accord de libre-échange(G5-Am.)Historia Geografia (6-5)
ekoizbide moyen de production(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bidegabekeriainjustice32. or.Historia 4.a
bazka-landare plante fourragère(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
zutarri menhir (harrixut)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Hogeita Hamar Urte LoriosoakTrente Glorieuses27. or.Historia 3.a
fededun fidèle (jarraikitzaile)(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
eginbide; eginbehar devoir(H4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Maginot muga; Maginot lerro ligne Maginot(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
olerkari poète (poeta)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
erlijio-ordena ordre religieux (orden erlijioso)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lan prekario ik. lan kordokaHistoria Geografia (6-5)
zisma schisme(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
ureztabide irrigation (système d')(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
administrazio noblezia noblesse de robe(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
olibondo olivier (arbre)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
misione mission(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
akademia académie(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
apezgaitegi séminaire (seminario)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
portulano portulan(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
erlika relique(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
artilleria artillerie(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
APD APDHistoria Geografia (6-5)
Estatu hornitzaile ik. probidentzi EstatuHistoria Geografia (6-5)
APEC APEC(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
harri leunduaren aro âge de la pierre polie(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
gainezkatu; gainditu ik. urgaineztatuHistoria Geografia (6-5)
suspertzerelance180. or.Historia 3.a
uholde crue (zoperna; gaindia)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
kontrakotasunopposition41. or.Historia 4.a
zabalera ik. eremuHistoria Geografia (6-5)
piramide pyramide(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
delta delta(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
zapalkuntza ik. pertsekuzioHistoria Geografia (6-5)
soldadu soldat (gudulari; gudari)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
elkardependentzia interdépendance(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
itsasarte détroit(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
poeta ik. olerkariHistoria Geografia (6-5)
emigrazio émigration(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
grabatu gravure (produit)(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
osagai gizatiak ik. giza elementuakHistoria Geografia (6-5)
ikono icône(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
kuri komizio comice curial(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
altzairugintza aciérie (industrie)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
aldebiko ik. ahobikoHistoria Geografia (6-5)
etxetiar métayer (maizter)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
Inperio Saindua Saint Empire(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
naziozaintza garde nationale (fonction)(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
Estatu Orokorrak ik. Estatu GeneralakHistoria Geografia (6-5)
Estatu totalitario État totalitaire(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
saindutegi panheleniko sanctuaire panhellénique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
puntako teknologia technologie de pointe(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
esparru ik. eremuHistoria Geografia (6-5)
lizunobscène51. or.Historia 4.a
merkatu gune centre commercial(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
erakunde organisation (institution)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hirugarren saila secteur tertiaire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
burdingintza sidérurgie (siderurgia)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zuhurtasunaustérité180. or.Historia 3.a
hauteskunde-barruti circonscription électorale(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gorte basse-cour(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
zamalkatu chevaucher(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
ondare natural patrimoine naturel (berezko ondare)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
islamista islamiste (idéologie)(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
judaismo judaïsme(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
landazabal campagne(H6-Z-Oro.)Historia Geografia (6-5)
terraza terrasse(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ureztatu irriguer(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
bakartegiisoloir147. or.Historia 4.a
herritar citoyen (romain)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
ur-bortitzeau-forte50. or.Historia 4.a
LegebiltzarAssemblée nationale62. or.Historia 4.a
bilana ik. bildumaHistoria Geografia (6-5)
mailarte; mailarteko ik. desmailaHistoria Geografia (6-5)
orga char (gurdi)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Anschluss Anschluss(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
elikatze desegoki malnutrition (hazkurri desegoki)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sinagoga synagogue(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
EB-ren kanpoarekiko komertzio commerce extra communautaire(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
mezenas mécène(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
sentimendu nazional ik. nazio sentimenduHistoria Geografia (6-5)
ohiko industria industrie traditionnelle (industria tradizionala)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
ospitale ik. eritegiHistoria Geografia (6-5)
zentsura censure(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ekoizkin burutu produit fini(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oihan australa forêt australe(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
geriza politiko galdera demande d’asile politique (babes politiko eskaera)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
eskualde hiriburu métropole d’équilibre (orekarendako metropolis)(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
konurbazio conurbation (hiri multzo)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
akuakultura aquaculture(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
feria foire(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
milizia milice(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
Frente PolisarioaFront Polisarioannabac 39Geografia Lizeoan
estatuen gaineko agintaritza autorité supranationale(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
hurrenez hurrenrespectivement121. or.Historia 4.a
barne merkatu marché intérieur(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
ehorzte ik. lurperatzeHistoria Geografia (6-5)
ezaugarri attribut (caractère)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
mainuak thermes (termak)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
Azken Inperioa Empire (Bas-) (Behe-Inperio)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
antisemitismo antisémitisme(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
euroeskualde euro-région(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
exodo exode(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
molde ik. eraHistoria Geografia (6-5)
kutsadura pollution(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
berezko ingurune; berezko ingurugiro milieu naturel(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kardinal cardinal(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
IDH ik. GGIHistoria Geografia (6-5)
mugimendu liberal mouvement libéral(H4-19)Historia Geografia (6-5)
haitzarte ik. atekaHistoria Geografia (6-5)
heze humide(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
larrapote ik. otteHistoria Geografia (6-5)
sumendi volcan(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
altzairutegi aciérie (usine)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
lurburu pôle (polo)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
berezko hazkunde ik. hazkunde naturalHistoria Geografia (6-5)
mugatar; mugako frontalier(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kontzentrazio eremu; kontzentrazio esparru camp de concentration(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
lehor ik. agorHistoria Geografia (6-5)
islamdar islamiste (religion)(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
pays émergent104. or.Geografia 4.a
paganoak paganisme(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
luzetasun longitude(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
etekin profit(H4-19)Historia Geografia (6-5)
Eufrates Euphrate(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
landa solta ik. elge soltaHistoria Geografia (6-5)
desertifikazio ik. basamortutzeHistoria Geografia (6-5)
indarka sartze ik. inbasioHistoria Geografia (6-5)
zaldun izendatu; zaldun egin; zaldun armatu adouber(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
biltzar konstituziogile assemblée constituante(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
merkatal defizit ik. komertzio defizitHistoria Geografia (6-5)
zitu céréale (zereal; labore)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
boterean jarri ik. berrezarriHistoria Geografia (6-5)
adin piramide; adinen piramide pyramide des âges(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
termak ik. mainuakHistoria Geografia (6-5)
pobretasun atari; pobretasun maila seuil de pauvreté(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
eskualde région administrative(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mito mythe (alegia)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
Estatu komunista Etat communiste(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
sasoiko enplegu; sasoiko lan emploi saisonnier(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
metropolis métropole(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
mendiska ik. munoHistoria Geografia (6-5)
baltsan commun (en)96. or.Historia 3.a
jendetzegune foyer de peuplement(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
monoteismo monothéisme(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
hobengabetasun presuntzio présomption d’innocence (errugabetasun presuntzio) (HH4)Historia Geografia (6-5)
Sabbat Shabbat(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
Italiako gerla guerre italienne(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
Fronde Fronde(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
politeismo polythéisme(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
iraungiezin imprescriptible(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
aitzindarien espiritu esprit pionnier (bidegile)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
desegituratze déstructurationHistoria Geografia (6-5)
irizpide critère(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jarduera ekonomiko activité économique (ekonomia jarduera)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sasi maquis(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
kolonia colonie(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
biztanle habitant(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
beirate vitrail(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
tratu gune quartier des affaires(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
landaretza végétation(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
jainkotu diviniser(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
aginpideautorité 162. or.Historia 3.a
leinu tribu (tribu)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
hiringuru périurbanisation(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
federatuak fédérés(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
energia iturri source d'énergie(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
urgaineztatu déborder (gainezkatu; gainditu)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
estolderia égoûts (système)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
konskripzio conscription (armée)(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
etxeorratz gratte-ciel(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
burtsa bourse (moltsa)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
uhar averse(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
itsaspeko sous-marin (adj.)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ireki désenclaver(G5-Bra.)Historia Geografia (6-5)
masa-kontsumo consommation de masse(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
hormagune glacier (glaziare)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
mugalde frontière (zone)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eremu espace (esparru)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ghetto ghetto(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
caldoche caldoche (kaldotxe)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
Londreseko Blitz blitz de Londres(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
elge solta vaine pâture (landa solta; alor solta)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
greba ik. lanuzteHistoria Geografia (6-5)
abere ik. kabalakHistoria Geografia (6-5)
hazkunde croissance(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
integrista intégriste(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
ixtorio histoire(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
desegite ik. disoluzioHistoria Geografia (6-5)
klientela ik. bezeriaHistoria Geografia (6-5)
artisautza artisanat (eskulan; eskulangintza)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lekoratze ségrégation (bazterkeria)(HG-Oro. ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
merkatu-ekonomia économie de marché(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gerla-tximista Blitzkrieg (guerre-éclair)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
(peko) errekara eramanruiner48. or.Historia 4.a
momia momie(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
plangintza planification(G3-Fr. ; H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
maila étage (végétation)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
lur bateratze remembrer(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
garraiobide moyen de transport(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
enpresa pribatu entreprise privée(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
herri bozka plébiscite(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
segurantza sozial sécurité sociale(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
saroi bocage (alor hesidun; bocage)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
inmigrazio immigration(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gorakor; goranzkor ascendant (adj.)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
pays émergent104. or.Geografia 4.a
gisuztatze chaulage(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
itsasegi; itsas-hegi côte (maritime) (itsasertz; itsasbazter)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
kalifa khalife(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
iturri source (eau)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
suntsitze ik. xehatzeHistoria Geografia (6-5)
aldizkatzealternance180. or.Historia 3.a
zitu-lur céréalier (terrain)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eskumenpeko enpresa entreprise filiale(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mugatze rationnement(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
baserritar ik. landatarHistoria Geografia (6-5)
herri berri ville nouvelle (hiri berri)(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
Greziako kiroldegi ik. gimnasia-lekuHistoria Geografia (6-5)
aldizkatze; aldizkaketa alternance(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
abertzale patriote(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
kolkoz kolkhoze(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
misionest; misiolari missionnaire(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
herri hustutze ik. basamortutzeHistoria Geografia (6-5)
antxadar scarabée(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
berreraiki rétablir(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
elikagai labore culture vivrière(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
erantzukireproche168. or.Historia 4.a
laborantza intentsibo agriculture intensive(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
konderri comté(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
argamasa hourds (zurezko gorbel)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
Commonwealth Commonwealth(G4-E.B.)Historia Geografia (6-5)
berezko elementuak éléments naturels (berezko osagaiak)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eskuantzemaîtrise33. or.Historia 3.a
Salbamen Publikorako BatzordeaComité de salut public66. or.Historia 4.a
ordoki ik. lauHistoria Geografia (6-5)
heleniko hellénique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
Mizenas Mycènes(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
burgu ik. hiribilduHistoria Geografia (6-5)
lan kordoka emploi précaire (lan prekario)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
babes politiko eskaera ik. geriza politiko galderaHistoria Geografia (6-5)
arautegi ik. argibideHistoria Geografia (6-5)
lebita lévite(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
baliabide natural ressources naturelles(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
karta ik. itunHistoria Geografia (6-5)
baserri-ekonomia économie rurale(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Kantabriako gerla guerre cantabre(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
baimendu autoriser(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
su-eten trêve (tregoa)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
protekzionismo protectionnisme(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
industria eta portu eraispen friche industrielle et portuaire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
heretiko hérétique(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
itsasgaineko hobi ik. off-shore hobiHistoria Geografia (6-5)
sektore kontrolagaitz secteur informel(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
Duce Duce(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ustiatu exploiter (landu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
agertokiratumettre en scène165. or.Historia 4.a
ehungintza ik. oihalgintzaHistoria Geografia (6-5)
natura nature (izadi)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
atelier atelier(H4-19)Historia Geografia (6-5)
bazterkeria ik. lekoratzeHistoria Geografia (6-5)
presa ik. urtegiHistoria Geografia (6-5)
baratze ik. harrespilHistoria Geografia (6-5)
ehuneko centurie(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
elikadura alimentation(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zeregin rôle (egiteko)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
errenditzeredditionHistoria 4.a
gosete famine(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
errege premu dauphin(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
enklabe herrialdeenclavé (pays)130. or.Geografia 4.a
populazio-hazkunde croissance démographique(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
iturburu source(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
Heren mundu Tiers monde (Hirugarren mundu)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
eliza ortodoxo église orthodoxe(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
merkatu batu marché commun(G5-Bra.)Historia Geografia (6-5)
iraultza neolitiko révolution néolithique(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Errepublika République(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mazedoniar macédonien (nom)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
hornikuntza; horniketa approvisionnement(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
labore ik. lur mozkinHistoria Geografia (6-5)
egoitzagune zone résidentielle(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
falanga phalange(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
integrazio intégration(G3-Fr. ; HH Oro.)Historia Geografia (6-5)
taila zerga taille (impôt)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
NBE ONU(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hozigerme70. or.Historia 3.a
erdainkuntza circoncision(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
ateka détroit (brêche) (haitzarte)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
uren ateratze ik. uholdeHistoria Geografia (6-5)
hiltze tasa ik. heriotza tasaHistoria Geografia (6-5)
langileen ordezkari délégué du personnel(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
herri xehe; herri xume ik. plebeHistoria Geografia (6-5)
itsasmaila; itsasgain niveau de la mer(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hazkurri-eskasa ik. elikatze-eskasaHistoria Geografia (6-5)
musulman musulman(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
atalburu linteau(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
penintsula péninsule(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
politika politique(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jauskorsoumis63. or.Historia 4.a
hirigintza urbanisme (urbanismo)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eraikitze; eraikuntza construction (action)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gari blé(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiritar eskubide; hiritargo droit de cité(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
igarle ik. profetaHistoria Geografia (6-5)
baserriko fermier (origine)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Quart Monde Quart Monde(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
jendearen askatasun ik. gizabanakoaren askatasunHistoria Geografia (6-5)
Gerla Punikoak Guerres Puniques(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
helegite appel (faire) (HH4)Historia Geografia (6-5)
hezte ik. etxekotzeHistoria Geografia (6-5)
zatikatze ik. puskatzeHistoria Geografia (6-5)
katoliko catholique(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
larre zabal ik. sabanaHistoria Geografia (6-5)
Ebanjelioak Evangiles(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
FFL FFL(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
Estatu probintzialak États provinciaux(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
barruti circonscription(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
maizter ik. etxetiarHistoria Geografia (6-5)
tasa gabeko eremu zone franche(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
cromlech ik. harrespilHistoria Geografia (6-5)
robotizazio robotisation(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ezberdindu ik. bereiziHistoria Geografia (6-5)
Hirugarren mundu ik. Heren munduHistoria Geografia (6-5)
kontinente continent(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
pundu ik. konduakHistoria Geografia (6-5)
Behe-Inperio ik. Azken InperioaHistoria Geografia (6-5)
bosturteko plan plan quinquennal(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
atsegin portu ik. laket portuHistoria Geografia (6-5)
natura hertsapen; natura hertsadura contrainte naturelle(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
martirio martyre(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
defentsarako aliantza alliance défensive (aliantza defentsibo)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
alor solta ik. elge soltaHistoria Geografia (6-5)
zabal ik. lauHistoria Geografia (6-5)
atzerri étranger (pays)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kamikaze kamikaze(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
eliza-bular ik. absideHistoria Geografia (6-5)
gibelarazpen indar nuklear force de dissuasion nucléaire(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
auzoalde quartier(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
inflazio inflation(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
itsas-ezponda ik. labarHistoria Geografia (6-5)
lur higadura érosion du sol(G4-Ita.)Historia Geografia (6-5)
diru laguntza dotationHistoria Geografia (6-5)
gerla zibil guerre civile(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
estatuen arteko itun ik. itunHistoria Geografia (6-5)
Egeoko uharteak; Egeoko irlak Egée (iles de l')(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
hax axe (horizontal)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sasoiko lanpostu emploi saisonnier (poste de travail)(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
ubide canal(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eremu ik. sorterriHistoria Geografia (6-5)
zerumuga horizon(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
heriotza tasa taux de mortalité (hilkortasun tasa; hiltze tasa)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oasis oasis(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
parlamentu parlement(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
eskualde ik. herrialdeHistoria Geografia (6-5)
ganga voûte(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
neolito; neolitiko néolithique(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
tenperatura ik. hozperoHistoria Geografia (6-5)
(Erromako Inperioaren) mugak (Erromako Inperioko) mugak borne (limites)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
arbitrario arbitraire (HH4)Historia Geografia (6-5)
hirigune (izen) agglomération (aglomerazio)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mozkin buruka revenu par habitant (errenta buruka)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
pobrezia ik. eskasiaHistoria Geografia (6-5)
holokausto holocauste(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
Asisetako Auzitegicour d&apos,assises142. or.Historia 4.a
mizenastar mycénien (nom)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
emaitza ik. uztaHistoria Geografia (6-5)
berezko hazkunde tasa taux d'accroissement naturel(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
sartze-legar octroi(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
grabaduragravure31. or.Historia 4.a
gerlari guerrier(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
botere pouvoir (aginte)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
herri demokrazia démocratie populaire (demokrazia popularra)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
komertzio-konpainia compagnie de commerce(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
urratzeviolation70. or.Historia 3.a
hazkunde ekonomiko croissance économique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
laborondo jachère(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kanpotar ik. atzerritarHistoria Geografia (6-5)
deszentralizazio décentralisation(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
laborantzaren iraultza révolution agricole(H4-19)Historia Geografia (6-5)
mastaba mastaba(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
kalostra; kalostrape cloître(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
boikot boycott(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ASEAN ASEAN(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
tinpano tympan(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
ibar vallée (haran)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
Merobingiar Mérovingiens(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
parropia; parrokia paroisse(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
arabesko arabesque (sifoasa)(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
ezagutu repérer (kokatu; begiztatu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ondorio ik. konduakHistoria Geografia (6-5)
korbea corvée (impôt)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
aterabide débouché (économique) (salbide)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
pentze prairie (Belardi; soro)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
herrialde région (eskualde)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
tindu-landare plante tinctoriale(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
bestelakatze ik. itxuraldaketaHistoria Geografia (6-5)
gurutzadura transept(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
zurezko gorbel ik. argamasaHistoria Geografia (6-5)
harrikatzhouille (charbon de terre)112. or.Historia 4.a
Doriar Dorien(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
eskari-liburu cahier de doléances (kexu-kaier)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
hazkurri desegoki ik. elikatze desegokiHistoria Geografia (6-5)
aberastasun ik. ondasunHistoria Geografia (6-5)
ontzigintza chantier naval (activité)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
etorki lignage (lignée)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
iraupen-ekonomia économie de subsistance(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hitzarmen accord (akordio)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lasterkatze ik. pertsekuzioHistoria Geografia (6-5)
salbuespen exception(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
pays d&accueil50. or.Geografia 4.a
mailakatu étager(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
berro ik. sasiHistoria Geografia (6-5)
langabezia chômage(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
disoluzio dissolution (desegite)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
landa campagne (kanpaina)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zigiluzaingarde des Sceaux194. or.Historia 3.a
melting-pot melting-pot (arrago)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
desegigodéfaite154. orHistoria 3.a
Iman Imam(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
uzkinexcrément81. or.Historia 3.a
galdatze fonte (opération)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
patriarka patriarche(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
patriziano patricien(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
depurazio ik. garbiketaHistoria Geografia (6-5)
langileria kalifikatu main-d’œuvre qualifiée(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
sorkatubousculer42. or.Historia 3.a
isolamendu ik. autarkiaHistoria Geografia (6-5)
kapitela chapiteau(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
ur-turrusta torrent (xurrusta; uhaitz)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
klima subtropikal; klima azpitropikal climat subtropical(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
tributu ik. menpe-zorHistoria Geografia (6-5)
biltzar assemblée(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
estuario ik. bokaleHistoria Geografia (6-5)
saindu saint(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
erreforma réforme (birmoldaketa)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
multinazional multinationale(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
meategi; meatze mine(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
golde charrue (primitive)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harrapaketa sac (pillage) (hondamen)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hozka créneau(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
hornikuntza-industriak industries de biens d’équipements(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiringuru banlieue(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
lanuzte grève (greba)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
laborari lurrak terres agricoles(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
hiritargo; hiritar-eskubide citoyenneté (droit de cité)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
jabetu ik. konkistatuHistoria Geografia (6-5)
muturkariextrémiste77. or.Historia 4.a
EET PME (PME)(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
uren beheititze décrue(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
pagano païen(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
sufragio zentsitario suffrage censitaire(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
Estatu etnianitza; Estatu multietniko État multiethnique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
gainbehera décadence(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zanpakuntza; zapalkuntza répression(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sailkatu classer(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
salerosketarako labore ik. merkatu laboreHistoria Geografia (6-5)
mundializazio mondialisation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
gurutzada croisade(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
bidegile ik. aitzindarien espirituHistoria Geografia (6-5)
Konkordatu Concordat(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
legio légion(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
erdigune noyau (centre)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
menpe-zor tribut (tributu)(H6-Gre. ; H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
gimnasia-leku gymnase (Greziako kiroldegi)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
landu cultiver (laboratu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harrihandi mégalithe (megalito)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
mobilizazio orokor levée en masse(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
jelkigia débouché (géographie) (ate)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
magistratu magistrat(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
emigrazioaren saldo solde migratoire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
elkarte ligue (association)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lurralde antolaketa politika politique d’aménagement du territoire(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
genozidio génocide(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kargudun dignitaire(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
artisau artisanal(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
feudalismo féodalité(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
itsasertzeko egonleku; itsas bazterreko egonleku ik. egonleku balnearioHistoria Geografia (6-5)
hatz trace (arrasto; herexa)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
emigrante ik. joankinHistoria Geografia (6-5)
kaliferri khalifat(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
zone de repliannabac 39Geografia Lizeoan
tasa (zerga) redevance(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
altzairu acier(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
lantegi usine (ola)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
dogma dogme(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
eskuizkribu; esku-idatzi manuscrit(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
herrien gaineko ik. estatuen gainekoHistoria Geografia (6-5)
orakulu oracle(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
industriondoko post-industriel(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
goldenabar charrue(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bigarren saila secteur secondaire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ureztatze; ureztapen irrigation(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kosmopolita cosmopolite (orotako)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
zubi altxakor pont-levis(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
apez errefraktorio prêtre réfractaire(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
ihakinmimique190. or.Historia 3.a
arazo problème(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lantabroka ik. hesibiziHistoria Geografia (6-5)
bakezale pacifisteHistoria Geografia (6-5)
zutabe oroigarri colonne commémorative(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
eroraldi chute (de Rome)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hieroglifo hiéroglyphe(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
bibliako arbaso biblique (patriarche)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
eraiztegi raffinerie(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
transgeniko transgénique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
adareta araire (golde)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
uteroutérus28. or.Historia 3.a
Estatu basailu État vassal(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
kutsuduninfectieux28. or.Historia 3.a
legelari; legegile légiste(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
desgiristinotu déchristianiser(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
suntsitu ik. xehatuHistoria Geografia (6-5)
labore eremu; labore alor culture (domaine de)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gobernu neurri ordonnance (ordenantza)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
herexa ik. hatzHistoria Geografia (6-5)
berrezarri rétablir (politique) (finkatu; boterean jarri)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
petrokimika pétrochimie(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
landaretza mailakatu végétation étagée(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
montzoi mousson(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
akzio enpresa société par actions(H4-19)Historia Geografia (6-5)
zelai ik. ordokiHistoria Geografia (6-5)
Iparburu; Ipar polo pôle Nord(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
habitat habitat (bizitegi)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
saindutu; santutu canoniser (kanonizatu)(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
ekuatore équateur(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Heren estatu Tiers état(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
gibelarazi dissuader (mil.)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
elikapen; elikatze alimentation (action)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gudaldi campagne militaire(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mea minerai(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
atenastar athénien(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
sasi broussaille (berro)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
egoitza sozial siège social(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hosto erorkor feuilles caduques(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
ALENA ALENA (NAFTA)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
despotismo despotisme(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
aliantza defentsibo ik. defentsarako aliantzaHistoria Geografia (6-5)
zedarri limite (borne) (muga)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
langileria classe ouvrière(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
larre aldatzaile ik. ibiltariHistoria Geografia (6-5)
apez; apaiz prêtre(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
idazkera écriture (action)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
menderatu soumettre(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kooperazio-hitzarmen; kooperazio-akordio accord de coopération(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
Europar Batasuna Union Européenne (E.B.)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
basamarmol ik. iztukuHistoria Geografia (6-5)
sortze tasa taux de natalité (jaiotze tasa)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lurgabeko hazkuntza élevage hors-sol(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lurralde uzte; lurralde emakida concession(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
alegiatxo; alegiaño fabliau(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
emankor fertile(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
sorlekuaren eskubide; sorleku-eskubide droit du sol(G4-Ale.)Historia Geografia (6-5)
lehen saila secteur primaire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ategain ik. bortaleHistoria Geografia (6-5)
ezin besterenduinaliénable165. orHistoria 3.a
emaile ik. emankorHistoria Geografia (6-5)
ofizialtasuna eman promulguer(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiri ville(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gaindia ik. uholdeHistoria Geografia (6-5)
gerla noblezia noblesse d’épée(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
elizbarne ik. nabeHistoria Geografia (6-5)
haurkifœtus28. or.Historia 3.a
metalgintza métallurgie(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zalduntze; zaldun armatze adoubement(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
basamortutze désertification (desertifikazio; herri hustutze)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
konde comte(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
Estatu islamiko Etat islamique(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
kapitalak capitaux(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harat-hunat flux (korronte)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
giristinoak ik. kristau munduHistoria Geografia (6-5)
funtzionario fonctionnaire(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oliodura ik. gantzuduraHistoria Geografia (6-5)
norberaren kultu; norberaren gurtza culte de la personnalité(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
istmo ik. lurbesoHistoria Geografia (6-5)
aintzineko ascendant (nom)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
elkarbizitza baketsu coexistence pacifique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
zedarri borne (mugarri)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
aire garraio transport aérien(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
arrantza pêche(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
inportatu importer(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
lekuko terroir (du)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
bocage ik. saroiHistoria Geografia (6-5)
gibelarazpen; gibelarazte dissuasion(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
kantziler chancelier(H4-19)Historia Geografia (6-5)
produktu ik. ekoizkinHistoria Geografia (6-5)
BBC BBC(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
ihizi nagusi gibier (gros)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ohiko gizarte société traditionnelle(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
egoitza auzoalde quartier résidentiel(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
luberritu défricher (labakitu)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
libre-kanbio libre-échange (truke)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
atrium atrium(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
nazio nation(H4-19)Historia Geografia (6-5)
konkordatu concordat(H5-Fr.2)Historia Geografia (6-5)
intendente intendant(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
helburu objectif(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lehengai matière première(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
frankofonia francophonie(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
laborari-ekonomia économie agricole(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
pertsekuzio persécution (zapalkuntza; lasterkatze)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zitorilys41. or.Historia 4.a
produktibitate productivité (ekoizkortasun)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
amildegi ik. erroitzHistoria Geografia (6-5)
eki begi ik. iguzki begiHistoria Geografia (6-5)
jendetza ik. populazioHistoria Geografia (6-5)
iraintze ik. laidoztatzeHistoria Geografia (6-5)
autodeterminazio autodétermination(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
enklabe herrialdeenclavé (pays)130. or.Geografia 4.a
Grezia Handia Grèce (Grande)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
osagai eradaltuak ik. elementu eraldatuakHistoria Geografia (6-5)
hil ala biziko eremu ik. baitezpadako eremuHistoria Geografia (6-5)
kultur ondare ik. ondare kulturalHistoria Geografia (6-5)
baltsamatzaile embaumeur (gantzutzaile)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
CBD CBD(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
gudu karro char de guerre(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
bezeria clientèle (klientela)(H6-Oro. ; H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
ibaiaho embouchure(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
amerindiar amérindien(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
botere exekutibo; botere betearazle pouvoir exécutif(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
industria pisu; industria astun industrie lourde(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
karreuntza ik. garraioHistoria Geografia (6-5)
zentsu ik. lur zergaHistoria Geografia (6-5)
golko golfe(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
teknopolis parc technologique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
Egiptoar Egyptien(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
landa-; landako rural (adj.) (baserriko)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eraldaketa-industria industrie de transformation(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
banalitateak banalités(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
turismo fluxuak flux touristiques(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
idatzi; idazpen; idazki écrit(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
erauntsi précipitation(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
etorkin immigré(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
baliabide ressource(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hondamen ik. harrapaketaHistoria Geografia (6-5)
ororen bozka eskubide suffrage universel(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
erresistente ik. sasitarHistoria Geografia (6-5)
orekarendako metropolis ik. eskualde hiriburuHistoria Geografia (6-5)
Benelux Benelux(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
tratuorde enpresa ik. enpresa azpitratatzaileHistoria Geografia (6-5)
ugalkortasun fécondité(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hesibizi haie vive (lantabroka)(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
baserri exodo exode rural(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erresuma helenistiko royaume hellénistique(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
garraztasun ekonomiko austérité(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
eraikin construction (bâtiment)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
buruaskitza autarcie (économie)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
plebeioen biltzar plébéiens (assemblée des)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
turismo berde ik. laborari turismoHistoria Geografia (6-5)
bidegurutze carrefour(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ginezeo gynécée(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
alhaleku; alhagia ik. bazkalekuHistoria Geografia (6-5)
baltsamatu embaumer (gantzutu)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
emaitza rendement(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ilerako kabala; ilerako abere bétail à laine(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
deserriratu ik. deportatuHistoria Geografia (6-5)
Diputatuen GanberaChambre des députés136. or.Historia 4.a
erbesteratze exil (situation) (deserriratze; atzerriratze)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erregai combustible(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
etxalde kolektibo exploitation agricole collective(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
haitzarte gorge(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
erreinu royaume (règne)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laborari turismo tourisme vert (turismo berde)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Erromako zazpi muinoak; Erromako zazpi mendiskak collines de Rome (les sept)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
oldarrean joanruer (se)128. or.Historia 3.a
jendetza peuplement (conséquence) (populaketa)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
krisi demografiko crise démographique(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
zerbitzuak services(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gerrilla guérilla(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ihizi gibier(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
luberritze défrichement (labakitze)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bokale estuaire (estuario)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kolonizazio-gune centre de colonisation(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
ezin besterendu(zko)inaliénable65. or.Historia 4.a
bordari fermier (mode d’exploitation)(H4-19)Historia Geografia (6-5)
hiritu; hiritartu urbanisé(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ordoki plaine (zelai)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
ostrazismo ostracisme (kanporatze; kanporaketa)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
laborari agriculteur (nekazari)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Grezia Grèce(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
abelgorri bétail bovin(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
erregealdi règne(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Argiak ik. IlustrazioHistoria Geografia (6-5)
osasunerako kaltegarri insalubre(H4-19)Historia Geografia (6-5)
tuasatoise35. or.Historia 4.a
lema devise(H4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kokatu ik. jarriHistoria Geografia (6-5)
kolonizatzaile colonisateur(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
hipogeo hypogée(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
deskolonizazio décolonisation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
eremu étendue (zabalera; hedadura)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gezi flèche(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erdiko inperioak empires centraux (d’Europe)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
momifikatu momifier(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
siderurgia ik. burdingintzaHistoria Geografia (6-5)
nortasun identité(HG-Oro. ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hamman hammam(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
muno; muino colline (mendiska)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
Indiako Ozeanoa Océan Indien(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
burges bourgeois(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erromatartze; erromatarkuntza romanisation(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
uhaitz ik. ur-turrustaHistoria Geografia (6-5)
ghetto ghetto (juif) (judutegi)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
itxuraldaketa transformation (eraldaketa; bestelakatze)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
paisaia paysage (bazterrak)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
herresto ik. aztarnaHistoria Geografia (6-5)
kolaborazio collaboration(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
erabaki décision (droit) (epai)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Irteera ik. ExodoaHistoria Geografia (6-5)
ekonomia jarduera ik. jarduera ekonomikoHistoria Geografia (6-5)
kostu ik. produkzio kostuHistoria Geografia (6-5)
jentil païen (Pays Basque)(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
ministroen ezegonkortasun instabilité ministérielle(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
ehuntariburu tribun(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
sarkofago ik. hil-askaHistoria Geografia (6-5)
korporazio corporation (corps de métier) (gremio (kofradia))(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
katakunbak catacombes(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
itsas zabal mer (haute)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ontziolak ik. itsas lantegiakHistoria Geografia (6-5)
izadi ik. naturaHistoria Geografia (6-5)
oinezkoak ik. infanteriaHistoria Geografia (6-5)
erregimen erdi-lehendakaritzakorégime semi-présidentiel178. or.Historia 3.a
gantzutu ik. baltsamatuHistoria Geografia (6-5)
teknopolo technopôle(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
familia berrosatua famille recomposée(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
feudo fief(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
bozkalentziajubilation78. or.Historia 4.a
konkistatzaile conquérant(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
hazkurritze nutrition(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
jarraigo ik. segizioHistoria Geografia (6-5)
audimat audimat(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
liga ligue(H6-Gre. ; H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
zikloi cyclone(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
fronte front(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
aprendiz apprenti(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
protestante protestant(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
helenistiko hellénistique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
landatze; landaketa plantation (action)(G6-Lab. ; G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
kapital capital(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
erregogorréfractaire131. or.Historia 4.a
barrikada barricade(HG3-45- ; H4-19)Historia Geografia (6-5)
Egipto Gain ik. Goi-EgiptoHistoria Geografia (6-5)
multikulturaltasun multiculturalisme (kultura aniztasun)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
puskatze démembrement (zatikatze)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
trukadak échanges(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
landu ik. ustiatuHistoria Geografia (6-5)
deportatu déporter (deserriratu)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
landatar rural (nom) (baserritar)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
korronte ik. harat-hunatHistoria Geografia (6-5)
bizitegi ik. habitatHistoria Geografia (6-5)
gainsari ik. hobariHistoria Geografia (6-5)
Estatu nazioanitza; Estatu multinazionala État multinational(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
errebisionismo révisionnisme(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
jendeztatze kolonia colonie de peuplement(H4-19)Historia Geografia (6-5)
pied-noir pied-noir(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
ekoizpen production (conséquence) (emaitza)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Maitasunaren ikasten (Flaubert)L&apos,Education sentimentale (Flaubert)152. or.Historia 4.a
nazionalismo nationalisme(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
odolaren eskubide; odol-eskubide droit du sang(G4-Ale.)Historia Geografia (6-5)
Bizantzioko inperio empire byzantin(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
urkabeéchafaud67. or.Historia 4.a
Aro garaikide époque contemporaine(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ikur symbole (sinbolo)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jaun nagusi suzerain(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
leihor garraio ik. bide garraioHistoria Geografia (6-5)
tirogaimunition38. or.Historia 3.a
orden erlijioso ik. erlijio-ordenaHistoria Geografia (6-5)
hilikitegicharnier53. or.Historia 3.a
itun pacte (estatuen arteko itun)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
urbanismo ik. hirigintzaHistoria Geografia (6-5)
garraio transport (karreuntza)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
elkarragintze; elkargobernatze cohabitation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
auzi litige (HH4)Historia Geografia (6-5)
autarkia autarcie (pouvoir) (isolamendu)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
nobletze; noble egin anoblir(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
medina médina(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
eskulan ik. artisautzaHistoria Geografia (6-5)
lur mozkin culture (produit de) (ekoizkin; labore)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
aginte jarduera activité de commandement(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
inbestidura investiture(HG3-45- ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
merkatari commerçant(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
abelzuri bétail ovin(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
pribilegio privilège(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
detxema ik. hamarrenHistoria Geografia (6-5)
inbasio invasion (indarka sartze)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
katedral cathédrale(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
erliebe relief(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
Feedlot Feedlot(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
FFI FFI(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
erasotzaile attaquant(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
atari parvis(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
nazioarteko lan banaketa division du travail (international)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
Euripides Euripide(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
idor ik. lehorHistoria Geografia (6-5)
ingurumen environnement (giro)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
emaitza gorako zitu céréale à haut rendement (zitu emankor)(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
apartheid apartheid(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
gurtza culte (kultu)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
pays d&accueil50. or.Geografia 4.a
mortu désert (basamortu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sakramentu sacrement(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
makurtze ik. errendatzeHistoria Geografia (6-5)
landa hiritartze rurbanisation (exurbanisation)(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lur zati; lur puska parcelle(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
alfabetizazio tasa taux d'alphabétisation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
jakobino jacobin(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
irrimarracaricature54. or.Historia 4.a
desindustrializazio désindustrialisation(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
goiburudevise85. or.Historia 4.a
friableirinkor83. or.Historia 3.a
debaluazio dévaluation(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kupula coupole(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
iztuku stuc (basamarmol)(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
bortu bazkaleku; bortuko bazkaleku alpages(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ibai elkargune ik. urjuntaHistoria Geografia (6-5)
harrespil cromlech (baratze; cromlech)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
kabalak bétail (abere)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ibaiadar affluent(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
urtegi barrage (presa)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
errenta buruka ik. mozkin burukaHistoria Geografia (6-5)
barreiatu ik. sakabanatuHistoria Geografia (6-5)
plebe plèbe (herri xehe; herri xume)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
EB-ren barnearekiko komertzio commerce intracommunautaire(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
herrialde garatupays développé270. or.Geografia 3.a
auzitegi nagusi ik. gorte nagusiHistoria Geografia (6-5)
leienda légende (histoire) (kondaira; ipuin)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
klase ertain classe moyenne(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kokabide ik. ezaupideHistoria Geografia (6-5)
depresio dépression (ekonomi-krisialdi)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
salerospen; salerosketa ik. merkataritzaHistoria Geografia (6-5)
ardatz axe(H3-14/45 ; G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lurremaitza; lur ekarpen production agricole(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiri-hazkunde; hirien hazkunde croissance urbaine(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
hazkunde oso accroissement total(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
Kolon aitzineko précolombien(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
gertakari; gertaera événement(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
boltxebike bolchevik(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
hozpero tarte; hozpero neurri amplitude thermique (tarte termiko)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
orga charrette (gurdi)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ustiapen-kolonia colonie d’exploitation(H4-19)Historia Geografia (6-5)
merkatu labore; merkataritzarako labore culture commerciale (salerosketarako labore)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
abantaila sozialak avantages sociaux (hobari sozialak)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
profeta prophète (igarle)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kolaboratzaile collaborateur (laguntzaile; -kide)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
eraikin édifice(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oinarrizko industria industrie de base(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
sufragio zentsitariosuffrage censitaire64. or.Historia 4.a
trumoi merlon(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
tratatu ik. itunHistoria Geografia (6-5)
ekoizle producteur (nom)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eraikin multzo ensemble (grand)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
babes eskubide ik. geriza eskubideHistoria Geografia (6-5)
jaurgo-taila taille seigneuriale(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
merkataritzaren bilan; merkataritzaren balantza balance commerciale(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
irakidurafermentation53. or.Historia 4.a
ongi andanabienfaits multiples181. or.Historia 4.a
merkataritza; merkatalgo commerce (salerospen; salerosketa)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiriko urbain (adj.) (hiritar)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
muga ik. zedarriHistoria Geografia (6-5)
estribera étrier(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
aldiribanlieue188. or.Historia 3.a
Atika Attique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
merkatu gune foyer du commerce(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
merkatugune zone commerciale (komertziogune)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
herri buruaski pays autosuffisant(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
lanbide métier (ofizio)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
faraoi pharaon(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
behazun besikulavésicule biliaire33. or.Historia 3.a
berezko osagaiak ik. berezko elementuakHistoria Geografia (6-5)
salbide ik. aterabideHistoria Geografia (6-5)
esportazio exportation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
trinko dense(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gizadia humanité(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
akats défaut(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
haur heriotze tasa taux de mortalité infantile(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
emankor productif (emaile)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
Ozeano Pazifikoa; Ozeano Barea Océan Pacifique(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ahobiko biface (hache) (aldebiko)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
irudien mugatzecadrage16. or.Historia 3.a
guaxegouache85. or.Historia 4.a
labakitze ik. luberritzeHistoria Geografia (6-5)
itsasertz; itsasbazter ik. itsasegiHistoria Geografia (6-5)
FMI ik. NMFHistoria Geografia (6-5)
aire-gaiztofoudre28. or.Historia 4.a
sabana savane (larre zabal)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kontsul consul(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
salbuetsi déroger(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
agortasun aridité (lehortasun)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ongarri engrais (naturel)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
hazkunde urrituacroissance ralentie27. or.Historia 3.a
antolaketa organisation (action)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lekutu délocaliser(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
uholde inondation (uren ateratze)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laiko laïc(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
serbu ik. jopuHistoria Geografia (6-5)
alegia ik. mitoHistoria Geografia (6-5)
berretsi ratifier(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
zuntzfibre42. or.Historia 4.a
industriondoko ekonomia économie postindustrielle(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
lur ontze amendement (terre)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
banketxe; banku banque(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gremio kofradia ik. korporazioHistoria Geografia (6-5)
taila taille(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
industria aitzinatu industrie de pointe (punta-puntako industria)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Behe-Egipto Egypte (Basse) (Egipto Behere)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
industria tradizionala ik. ohiko industriaHistoria Geografia (6-5)
lanen bereizketa; lanaren banaketa division du travail (dans l’entreprise)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
prefeta préfet(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
etxalde exploitation agricole(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
lanerako emigrazio migrations de travail(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
herexa ik. aztarnaHistoria Geografia (6-5)
humanista humanistes(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
erredola écu (arme) (ezkutu)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
populazio population (jendetza)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
kasko urdinak casques bleus(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
erreferendum référendum(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
Hamabi Tauletako Legeak lois des douze Tables(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
dinastia dynastie(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
aholkulari conseiller(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Atenas Athènes(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
zentsura mozio motion de censure(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
gas-hodi gazoduc(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
harrixut ik. zutarriHistoria Geografia (6-5)
kutun amulette(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
brain drain brain drain (adituen ihes)(G3-AEB)Historia Geografia (6-5)
truke ik. libre-kanbioHistoria Geografia (6-5)
oinezko (gerlari) fantassin(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
burdinurtufonte111. or.Historia 4.a
estentsibo extensif(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
atzerritar étranger (kanpotar)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lur biltze remembrement(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
askatu affranchi(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
harrapakin-ekonomia ik. bilketa-ekonomiaHistoria Geografia (6-5)
printzipio ik. baloreHistoria Geografia (6-5)
polis ik. hiri-estatuHistoria Geografia (6-5)
eskala échelle (carte)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
horma-zilo meurtrière(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
ordena doriar dorique (ordre)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
sapadun(eko franko)germinal (franc)94. or.Historia 4.a
Estatu-nazio État-nation(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
eskuzko ik. produktu manufakturatuHistoria Geografia (6-5)
hikatuenliser38. or.Historia 3.a
dilindan ballottage(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
ordenantza ik. gobernu neurriHistoria Geografia (6-5)
emigratu émigrer(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
ehuntari centurion(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
ofizial officier(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
altxeirü acier(G6-Z-Hiri)Historia Geografia (6-5)
kalte ordain réparation (domai ordain)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
seriean ekoitzi produire en série(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gatzaga marais salants(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jopu serf (serbu)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hilkortasun tasa ik. heriotza tasaHistoria Geografia (6-5)
kohesio fondoak fonds de cohésion(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
probidentzi Estatu État providence (Estatu hornitzaile)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
hedadura surface (gainalde)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bilakaera évolution(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Historiaurre; Historia aintzineko ik. prehistoriaHistoria Geografia (6-5)
ezaupide; ezaugarri repère (kokabide)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Islam Islam(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
erretordetza régence(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
jaurerri seigneurie (terre)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
oste handikomassif180. or.Historia 3.a
hamarren dîme (detxema)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Adar emankor Croissant fertile(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
kaldotxe ik. caldoxeHistoria Geografia (6-5)
erakunde ik. instituzioHistoria Geografia (6-5)
sortzeen aldeko politika politique natalisteHistoria Geografia (6-5)
ekoizkin ik. lur mozkinHistoria Geografia (6-5)
lurmutur cap(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
hedakuntza gerla guerre d'expansion(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bezero ik. klientaHistoria Geografia (6-5)
abside abside (eliza-bular)(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
mahasti vigne(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
aldare autel(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Ioniako ionien (adj.)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
ureztapen laborantza culture dite de regadio(G4-Esp.)Historia Geografia (6-5)
openfield openfield (alor ideki)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
dibisa devise (économie)(HG3-45- ; G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
artisau (izen) ik. ofizialeHistoria Geografia (6-5)
mafia mafia(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
larderiatsuautoritaire148. orHistoria 3.a
hezetasun humidité(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
bertako ik. indigenaHistoria Geografia (6-5)
mosaiko mosaïque(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
haur heriotza (tasa) mortalité infantile (taux de)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
jaun seigneur(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
eskulangile ik. ofizialeHistoria Geografia (6-5)
biziraute krisi; biziraute kinka crise de subsistance(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
etnia ethnie (leinu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zutabe colonne(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Udalen ganbara Chambre des Communes (Herrien ganbara)(G4-E.B.)Historia Geografia (6-5)
greko-erromatar gréco-romain(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
Ohorezko legioaren domina Légion d’honneur(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
kolono colon(H5-Aurk.)Historia Geografia (6-5)
giza elementuak éléments humains (osagai gizatiak)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
BerrezarkuntzaRestauration133. or.Historia 4.a
Liga Ligue (catholique)(H5-Fr.2)Historia Geografia (6-5)
Europar Kontseilu; Europako Kontseilu Conseil européen(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
truke troc(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
paper papier(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
zamalkaldi chevauchée(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
hil gela; hil ganbera mortuaire (chambre)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
genoma génome(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
labakitu ik. luberrituHistoria Geografia (6-5)
elementu eraldatuak éléments transformés (osagai eradaltuak)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ezponda talus (pezoin)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
barne merkataritza commerce intérieur(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
langileria; langileak main-d’œuvre(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
ibiltari nomade (larre aldatzaile)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
harri giltzadura voussure(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
mendate ik. lepoHistoria Geografia (6-5)
inguratze ik. translazioHistoria Geografia (6-5)
Euklides Euclide(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
kleriko clerc(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
kondaira ik. leiendaHistoria Geografia (6-5)
gantzudura onction (oliodura)(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
GKE ONG(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
xenofobia xénophobie(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
produkzio kostu coût de production (kostu)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
alor ideki ik. openfieldHistoria Geografia (6-5)
bizitegi ik. egoitzaHistoria Geografia (6-5)
esklabutza esclavage(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
olibadi olivier (oliveraie)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
bizi itxaropen; bizi esperantza espérance de vie(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
NMF FMI (FMI)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
lurrikara séisme(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
babes sozial protection sociale (geriza sozial)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gantzutzaile ik. baltsamatzaileHistoria Geografia (6-5)
akordio ik. hitzarmenHistoria Geografia (6-5)
ordena militar ordre militaire(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
IAEE CECA (CECA)(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
jainkozko divin(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
BiltzarAssemblée64. or.Historia 4.a
hazkuntza estentsibo élevage extensif(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
herri municipalité(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
segizio cortège (jarraigo)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
lan zor corvée (Egypte)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
hejira; hegira hégire(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
labore-lur; laborantzako lur culture (terre de)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hiri-estatu ville-état (cité) (polis)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
desinformazio désinformation(HG3-45- ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
txapelarri chapiteau (colonne) (ginbela)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
sakratu sacrer(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
souk souk(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
zuzentasunéquité125. or.Historia 4.a
egonkor sédentaire(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
gutun zigiludun lettre de cachet(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
nekazaritza ik. laborantzaHistoria Geografia (6-5)
Ozeano Artikoa Océan Arctique(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hansa hanse(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
uspel ubac(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
geldi-hots couvre-feu(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
Goi-Egipto Egypte (Haute) (Egipto Gain)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
joankin; joaile émigrant (emigrante)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bihurgailuconvertisseur128. or.Historia 4.a
egonleku balneario station balnéaire (itsasertzeko egonleku; itsas bazterreko egonleku)(G6-Tur.)Historia Geografia (6-5)
oldartu ik. matxinoHistoria Geografia (6-5)
zone de repliannabac 39Geografia Lizeoan
guardia nazionala garde nationale (personne)(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
botere legegile pouvoir législatif(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
Koran Coran(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
apez juratzaile prêtre jureur(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
ekoizpen production (mozkin; emaitza)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
epai sentence (erabaki) (HH4)Historia Geografia (6-5)
ibai bihurgune méandre(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
CECA ik. IAEEHistoria Geografia (6-5)
ginbela ik. txapelarriHistoria Geografia (6-5)
solairu étage (estaia)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
manamendu commandement (agindu)(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
kodasta lema gouvernail d'étambot(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
kontinentearen blokeo blocus continental(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
uraren gobernatze; uraren jaurtze maîtrise de l'eau(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
talasoterapia thalassothérapie(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mazedoniako macédonien (adj.)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
eritegi hôpital (ospitale)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
alor bioklimatiko domaine bioclimatique(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erdigune centre (gune)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
meatzari mineur(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
barradera digue (itsas ezponda)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
ezkutu ik. erredolaHistoria Geografia (6-5)
Hegoburu; Hego polo pôle Sud(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jendetzegune foyer de population (populaziogune)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
altzairugintza sidérurgie (aciérie)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
birmoldaketa reconversion(G3-Fr.)Historia Geografia (6-5)
zenturi komizio comice de centurie(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
estepa steppe(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
hartzedun créancier(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
kapitalizazio capitalisation(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
EEE CEE(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
eremuz kanpohors champ16. or.Historia 3.a
hozpero température (tenperatura)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
urbanizazio; urbanizatze urbanisation (hiritartze)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
baitezpadako eremu espace vital (hil ala biziko eremu)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
sifoasa ik. arabeskoHistoria Geografia (6-5)
izurrite peste (épidémie)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
trikuharri dolmen(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
baserri habitat ik. landa habitatHistoria Geografia (6-5)
megalito ik. harrihandiHistoria Geografia (6-5)
antiklerikal anticlérical(H4-19)Historia Geografia (6-5)
bortale portail (ategain)(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
kontseilari conseiller (politique)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ibaiertz rive (ur hegi)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
Karolingiarrak Carolingiens(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
lurralde territoire (eremu)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
duintasun dignité(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
giza garapen erakusle indicateur de développement humain(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
ofizio ik. lanbideHistoria Geografia (6-5)
zetro sceptre (errege-makil)(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
populazio aktibo; populazio eragile population active(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
iskriba; izkriba scribe(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
elkar-kudeantza cogestion(G4-Ale.)Historia Geografia (6-5)
Joko Olinpikoak Jeux Olympiques(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
industria abiada décollage industriel(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
gutiengo etniko minorité ethnique(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
zatiezin inaliénable (baztertezin)(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
erreakzionario réactionnaire(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
harrapakin butin(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zereal ik. zituHistoria Geografia (6-5)
hiri berri ik. herri berriHistoria Geografia (6-5)
populkatze ik. jendeztatzeHistoria Geografia (6-5)
turista touriste(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gizabanakoaren askatasun liberté individuelle (jendearen askatasun)(H4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kultura masifikatu culture de masse(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
Planerako AgentziaCommissariat au plan163. or.Historia 3.a
« sans culotte » sans-culotte(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
pestizida pesticide(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
lur emaitzak rendements agricoles(G5-Afr.)Historia Geografia (6-5)
laguntzaile; -kide ik. kolaboratzaileHistoria Geografia (6-5)
Frente PolisarioaFront Polisarioannabac 39Geografia Lizeoan
sektore pribatu secteur privé(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
aitzindarien fronte ik. eremu berri fronteHistoria Geografia (6-5)
burgu bourg(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
industria agro-alimentario industrie agroalimentaire(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
denbora xerrenda ik. ardatz kronologikoHistoria Geografia (6-5)
komertziogune ik. merkatuguneHistoria Geografia (6-5)
ezpata magina; ezpata zorro ik. maginaHistoria Geografia (6-5)
alor hesidun ik. saroiHistoria Geografia (6-5)
uholde lur alluvion(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lorerik ederrenafleuron179. or.Historia 3.a
elikatze-eskasa sous-nutrition (hazkurri-eskasa)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bolborategipoudrière158. or.Historia 4.a
NPI ik. HIBHistoria Geografia (6-5)
lohi limon(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
inkisizio inquisition(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
sakabanatu dispersé (adj.) (barreiatu)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
pribatizazio privatisation(G4-Er.)Historia Geografia (6-5)
bizitegi lakaindua; bizitegi barreiatua habitat dispersé (habitat lakaindua)(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
uzta récolte (emaitza)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
adreilu brique(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
agora agora(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
oihalgintza industrie textile (ehungintza)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
hierarkia hiérarchie(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
uhartetegi; uhartedi archipel(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ehun ik. oihalHistoria Geografia (6-5)
oligarkia oligarchie(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
adarzabaldaim42. or.Historia 4.a
ondasun richesse (aberastasun)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
tribu ik. leinuHistoria Geografia (6-5)
kordokadura précarité(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
dorre nagusi donjon(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
baby-boom baby boom(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
urtatze laborantza ik. ureztapen laborantzaHistoria Geografia (6-5)
zitu emankor ik. emaitza gorako zituHistoria Geografia (6-5)
orotako ik. kosmopolitaHistoria Geografia (6-5)
soldaduen matxinada; soldaduen oldartze mutinerie(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
hirien sare réseau urbain(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
txabolategi; txabola-hiri bidonville(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
mozkin ik. ekoizkinHistoria Geografia (6-5)
aliantza atlantiko alliance atlantique(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
harresi rempart(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
hobari bonification (diruz) (gainsari)Historia Geografia (6-5)
karikatura caricature(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ahituconsumer185. or.Historia 4.a
demokrazia popularra ik. herri demokraziaHistoria Geografia (6-5)
jasankortasun ik. tolerantziaHistoria Geografia (6-5)
itun traité (tratatu)(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
BPB PIB(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
autonomia autonomie(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laidoztatze diffamation (iraintze) (HH4)Historia Geografia (6-5)
bozka arau; bozkamolde scrutin(HG3-45- ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
klankide ik. leinukideHistoria Geografia (6-5)
erbesteratu ik. atzerriratuHistoria Geografia (6-5)
nabe nef (elizbarne)(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
akropolis acropole(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
Hipokrate Hippocrate(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
mugikortasun mobilité(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ukipen tauletatablette tactile27. or.Historia 3.a
urtaroak saisons (sasoinak)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
bazterrak ik. paisaiaHistoria Geografia (6-5)
lan dorpe corvée(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kanonizatu ik. saindutuHistoria Geografia (6-5)
Grezia arkaiko Grèce archaïque(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
laguntzak ik. komertzio zergakHistoria Geografia (6-5)
Egipto Behere ik. Behe-EgiptoHistoria Geografia (6-5)
Itsaso Hila Mer Morte(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
gerlako preso; gerlako gatibu prisonnier de guerre(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
finkatu ik. jarriHistoria Geografia (6-5)
oreka équilibre(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gatibucaptif36. or.Historia 4.a
baretze détente (pausatze)(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
atzerri exil (lieu) (erbeste)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kargu noblegarri; kargu noblegile charge anoblissante(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
ur-jausi précipitations (prezipitazioak)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
herritartasun; hiritartasun citoyenneté(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
arrasto ik. hatzHistoria Geografia (6-5)
arro bassin(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
izurri peste (maladie)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
mugak limites(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ikur attribut (emblème)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
Estatu federal État fédéral(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
bortuko alhagia ik. alhagiaHistoria Geografia (6-5)
nazioarteko hitzarmen convention internationale(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
arrago ik. melting-potHistoria Geografia (6-5)
EIK CEI(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
merkatu beltz marché noir(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
Girondinoak Girondins(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
esterilizatu stériliser(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
pays les moins avancés (PMA)Geografia 4.a
bilketa-ekonomia économie de cueillette (harrapakin-ekonomia)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
bezero client (Rome)(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
tarte termiko ik. hozpero tarteHistoria Geografia (6-5)
komisio commission (lan talde)(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
etsaigo rivalité (opposition)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
garriga garrigue(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
altzairuacier46. orHistoria 4.a
pergamino parchemin(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
sarraski massacre(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
noblezia noblesse(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
judu juif(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
zeramika céramique (art)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
punta-puntako industria ik. industria aitzinatuHistoria Geografia (6-5)
legionari légionnaire(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
korporazio corporation(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
elikadura industria industrie-alimentaire(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
eskulangintza ik. artisautzaHistoria Geografia (6-5)
tirania tyrannie(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
aulki siège (HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gaizkidecomplice158. or.Historia 3.a
pays les moins avancés (PMA)Geografia 4.a
seminario ik. apezgaitegiHistoria Geografia (6-5)
errugabetasun presuntzio ik. Hobengabetasun presuntzioHistoria Geografia (6-5)
itsas lantegiak chantiers navals (lieu) (ontziolak)(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
magina fourreau (ezpata magina; ezpata zorro)(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
gorteburu maire du palais(H5-Kar.)Historia Geografia (6-5)
lantegi maquiladora usine maquiladora(G5-Am.)Historia Geografia (6-5)
lur-ekonomia économie foncière(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oihan trinko; oihan beltz forêt vierge; dense(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
mugimendu nazional mouvement national(H4-19)Historia Geografia (6-5)
anfiteatro amphithéâtre(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
mizenasgo mycénien (adj.)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
bankisa banquise(G4-Er.)Historia Geografia (6-5)
induljentzi indulgence (pardon)(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
prehistoria préhistoire (Historiaurre; Historia aintzineko)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
belardi ik. pentzeHistoria Geografia (6-5)
lehortasun ik. agortasunHistoria Geografia (6-5)
baserriko ik. landa-Historia Geografia (6-5)
klero clergé(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
artile laine(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
botere judizial pouvoir judiciaire(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
beila pèlerinage(H5-Mus.)Historia Geografia (6-5)
Pariseko Parlamentu Parlement de Paris(H5-Fr.2)Historia Geografia (6-5)
estatuen gaineko supranationalité (herrien gaineko)(G4-Eur.)Historia Geografia (6-5)
badia baie(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
dragonadak dragonnades(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
Egipto Egypte(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
etxe handi multzo grand ensemble(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
erbeste ik. atzerriHistoria Geografia (6-5)
hidroelektrizitate hydroélectricité(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Nazio Batuen Erakundeko (NBE) segurtasun kontseilu Conseil de sécurité de l’ONU(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
harri landuaren aro âge de la pierre taillée(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
hidrokarburoak hydrocarbures(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
emendakin amendement (loi)(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
hiri multzo ik. konurbazioHistoria Geografia (6-5)
botere guziak plein pouvoir(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
kristautasun ik. giristinotasunHistoria Geografia (6-5)
Etruriar Etrusque(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
salerosketa achat-vente(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gerla-ontziola arsenal(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
martiri martyr(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
lubaki tranchée(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
inperio noblezia noblesse impériale(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
eguneroko migrazioak; eguneroko joan-jinak migrations pendulaires(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
agindu ik. manamenduHistoria Geografia (6-5)
kapitulazio ik. errendatzeHistoria Geografia (6-5)
nazio sentimendu sentiment national (sentimendu nazional)(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
azpiegitura infrastructure(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Korintiar corinthien(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
plataforma intermodal plate-forme multimodale(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hedadura ik. EremuHistoria Geografia (6-5)
herri zentralizatu pays centralisé(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
sarekada rafle(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
merkataritza handi commerce (grand)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
barrendegi enclave(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
aitzin solas préambule (HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
zetroscpetre75. orHistoria 4.a
duxadoge65. or.Historia 4.a
industrigune pôle industriel(G5-Mag.)Historia Geografia (6-5)
landaketa anitza polyculture(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
lurrunketa évaporation(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
ibai garraio transport fluvial(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
off-shore hobi gisements off-shore (itsasgaineko hobi)(G4-E.B.)Historia Geografia (6-5)
armamendu armement(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
ola; ...egi ik. lantegiHistoria Geografia (6-5)
NPG PNB (PNB)(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
fraide moine(H5-Biz.)Historia Geografia (6-5)
glaziare ik. hormaguneHistoria Geografia (6-5)
ordoki plateau (zelai)(G6-Erl.)Historia Geografia (6-5)
tregoa ik. su-etenHistoria Geografia (6-5)
slum slums(G5-Ind.)Historia Geografia (6-5)
saindutegi sanctuaire(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
labore ik. zituHistoria Geografia (6-5)
tresna outil(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
jauntto notable(H4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hezi ik. etxekotuHistoria Geografia (6-5)
agro-industria eremu; agro-industria lantegi multzo  complexe agro-industriel(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
ikasbideinstruction161. or.Historia 3.a
herritar; hiritar citoyen(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
eraitzi raffiné(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Erroma Rome(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
diaspora diaspora(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
plebetar plébéien(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
populaketa ik. jendetzaHistoria Geografia (6-5)
disidente dissident(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
gurdi ik. orgaHistoria Geografia (6-5)
burugo ik. lidergoHistoria Geografia (6-5)
trekking trekking(G6-Tur.)Historia Geografia (6-5)
errepublika lagun; errepublika haurride république sœur(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
idazkera kuneiforme cunéiforme (écriture)(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
lekutze délocalisation(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
oihan boreal forêt boréale(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
huerta huerta(G4-Esp.)Historia Geografia (6-5)
ideograma idéogramme(G5-Txina)Historia Geografia (6-5)
bide garraio; bide karreuntza transport routier (leihor garraio)(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Jainko; jainkotasun divinité(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
etxalde buru agrimanager; agromanager(G4-Oro.)Historia Geografia (6-5)
enbaldituinvalide50. or.Historia 3.a
giristinotasun christianisme (kristautasun)(H6-Kri.)Historia Geografia (6-5)
zuziflambeau153. or.Historia 4.a
xurrusta ik. Ur-turrustaHistoria Geografia (6-5)
ofiziale artisan (artisau; eskulangile)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
kanporatze; kanporaketa ik. ostrazismoHistoria Geografia (6-5)
lur beltz; lur emankor terre fertile(H6-Egi.)Historia Geografia (6-5)
opor (bakantza) ordainduak; opor pagatuak congés payés(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
egiteko ik. zereginHistoria Geografia (6-5)
Augustus Auguste(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
eskualde contrée(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
argibide légende (carte) (arautegi)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
greko grec (adj.)(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
naza retenue d'eau(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
sinbolo ik. ikurHistoria Geografia (6-5)
eliza-saihets bas-côté(H5-Eliza)Historia Geografia (6-5)
pausatze ik. baretzeHistoria Geografia (6-5)
sindikatu syndicat(H4-19)Historia Geografia (6-5)
PME ik. EETHistoria Geografia (6-5)
Aro klasiko époque classique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
komizio comice(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
Gizateriaren kontrako krimen crime contre l’Humanité(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
patio ik. lorioHistoria Geografia (6-5)
ingurune; ingurumen milieu(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
lehor sec (adj.) (idor)(G6-Bio.)Historia Geografia (6-5)
hedabide média(HG3-45- ; HH-Oro.)Historia Geografia (6-5)
gainalde ik. hedaduraHistoria Geografia (6-5)
konduak bilan (balance) (ondorio; pundu)(H6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
landaketen aldizkatze assolement(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
hiriburu capitale(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hazkurri nutritif (adj.)(G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
hebrear Hébreu(H6-Heb.)Historia Geografia (6-5)
itsas garraio transport maritime(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
hondarkin erradioaktibo déchet radioactif(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
familia biltze regroupement familial(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
ihizi; ihizketa chasse(H6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
inportazioak importations(HG3-45-)Historia Geografia (6-5)
sorterri terroir (eremu)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
laborantza agriculture (nekazaritza)(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
populazio-dentsitate; populazioaren dentsitate densité de population(HG3-45- ; G6-Pop.)Historia Geografia (6-5)
Estatu Generalak États Généraux (Estatu Orokorrak)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
EGEF FEDER (FEDER)(G3-EB)Historia Geografia (6-5)
buruko heaume(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
onkailu engrais (chimique)(G6-Lab.)Historia Geografia (6-5)
aktibo actif(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
botere absolutu pouvoir absolu(H4-17/18)Historia Geografia (6-5)
hondakin résidu(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)
Aro Helenistiko époque hellénistique(H6-Gre.)Historia Geografia (6-5)
Ario Aryen(H3-14/45)Historia Geografia (6-5)
polder terre-plein(G6-Hiri)Historia Geografia (6-5)
zigilu sceau(H5-Jend.)Historia Geografia (6-5)
DATAR DATAR(G4-Fr.)Historia Geografia (6-5)
populaziogune ik. jendetzeguneHistoria Geografia (6-5)
erromatartu romaniser(H6-Err.)Historia Geografia (6-5)
hauste cassation (HH4)Historia Geografia (6-5)
gerla; gerlate guerre (gudu)(H-Oro.)Historia Geografia (6-5)
demografiko démographique(G-Oro.)Historia Geografia (6-5)
GutunCharte136. or.Historia 4.a
familia plangintza planning familial(G5-Asia)Historia Geografia (6-5)
beto eskubide luzagarri droit de veto suspensif(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
PNB ik. NPGHistoria Geografia (6-5)
enpresa azpitratatzaile entreprise sous-traitante (tratuorde enpresa)(G3-Jap.)Historia Geografia (6-5)
grabaketa gravure (art)(H5-Berp.)Historia Geografia (6-5)
golde ik. adaretaHistoria Geografia (6-5)
itsas ezponda ik. barraderaHistoria Geografia (6-5)
lur erreforma réforme agraire(HG-Oro.)Historia Geografia (6-5)
estatu kolpe coup d’État(H4-Ir.)Historia Geografia (6-5)
gatz-zerga gabelle(H5-Fr.1)Historia Geografia (6-5)
etorkin immigrant(G6-Oro.)Historia Geografia (6-5)